Loading

Jakość powietrza w gminie Piaseczno

Bądź pewny, weź oddech i ciesz się świeżym powietrzem!

System monitoringu zanieczyszczenia powietrza niską emisją w 2023 r.

Czystość powietrza, którym oddychamy, zależy od naszych codziennych wyborów.

Pamiętaj, dla naszych dzieci nie spalaj śmieci!Mamy nadzieje, że zwiększymy naszą świadomość o odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.

Projekt

Miasto Piaseczno przy współpracy z laboratorium Zdrochem działającym wspólnie z Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych zapewnia działanie naszemu systemowi monitoringu jakości powietrza. Łącznie zainstalowanych jest 35 urządzeń pomiarowych wykrywających stężenie pyłów zawieszonych w tym PM10, PM2.5 oraz szkodliwych gazów. Zebrane dane posłużą do stworzenie mapy zanieczyszczeń i pomogą zwiększyć naszą świadomość ekologiczną. Wyniki pomiarów udostępnione są na stronie internetowej projektu
piaseczno.czujnikimiejskie.pl - Mapa jakości powietrza.

Smog pod kontrolą

Zanieczyszczenie środowiska na skutek emisji z domowych kotłowni jest problemem widocznym w każdym większym mieście. Palenie produktami nie przeznaczonymi do spalania w domowych piecach: śmieciami, opakowaniami zawierającymi szkodliwe związki PVC, PET zbieranymi często przez cały rok powoduje wydzielanie szkodliwych często rakotwórczych związków, wynikających z niecałkowitego spalania. Jeden kg poliuretanu występującego w gąbkach, uszczelkach czy podeszwach butów daje do 50 litrów cyjanowodoru, czyli tzw. kwasu pruskiego, jednej z najsilniejszych trucizn. Substancje te trują nas, nasze dzieci i naszych sąsiadów. Przypominamy o naszej odpowiedzialności za środowisko w którym żyjemy.

Czujniki smogu

Gmina Piaseczno zamontowała 35 czujników mierzących poziom pyłu zawieszonego w powietrzu.

Autonomiczne stacje do analizy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i PM1.0 zostały umieszczone na kluczowych obiektach np. szkołach, oczyszczalni ścieków, obszaru miejskiego i terenów okolicznych sołectw. Lokalizacje czujników zostały wybrane w taki sposób, aby reprezentowane były różne typy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa wielorodzinna ze znacznym udziałem zieleni wysokiej, intensywna zabudowa jednorodzinna z niewielkim udziałem zieleni, głównie niskiej, intensywna zabudowa jednorodzinna ze średnim udziałem zieleni wysokiej, ekstensywna zabudowa jednorodzinna z bardzo wysokim udziałem zieleni wysokiej, tereny produkcji, składów itp.. Czujniki badają stężenie pyłu metodą laserową i przekazują wyniki do portalu internetowego, który uwzględniając aktualne dane meteorologiczne (temperatura, wilgotność, kierunek wiatru) przygotowuje indeks jakości powietrza. Wyniki pomiarów prezentowane są przystępnej formie (wykresy, tabele, mapa z punktami pomiarowymi, mapy obszarowe). Stosowanie czujników umożliwia tworzenie map zanieczyszczeń, większą dokładność w typowaniu „trucicieli” i monitorowanie problemu zanieczyszczenia powietrza. Uzyskiwane wyniki mogą być ważnym źródłem informacji dla osób decydujących o lokalizacji inwestycji budowlanych, a także wskazywać rejony miasta, w których należałoby wspierać i zachęcać mieszkańców do wymiany systemów grzewczych oraz zintensyfikować prowadzenie kontroli przez straż miejską w zakresie spalania odpadów. Przez cały okres funkcjonowania systemu czujniki są regularnie kalibrowane, tak aby wskazywane poziomy zanieczyszczeń odpowiadały metodom referencyjnym stosowanym przez Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ). Wyniki dostępne są dla wszystkich mieszkańców pod adresem czujnikimiejskie.pl - Mapa jakości powietrza..

Lokalizacje

Rozmieszczenie czujników w Piasecznie

Czujniki w liczbach

35

Aktywne stacje pomiarowe

5271

Dzienna liczba odsłon portalu

4200

Pomiarów każdego dnia

1839600

Danych zebranych przez rok

Nasze Cele i Misja

Zależy nam na powietrzu

Świadomość

Głównym zadaniem projektu jest budowanie i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta i Gminy na temat jakości powietrza, którym oddychają. Zanieczyszczenie powietrza ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Zwracajmy uwagę czym palimy, bo tym oddychamy.

Informacja

Możliwość pozyskania lokalnych danych dotyczących lokalnego stanu zanieczyszczenie powietrza daje możliwość powiązania go z najbliższą emisją. Dbajmy o powietrze, uświadamiajmy przed spacerem, aktywnością fizyczną lub dłuższą aktywnością fizyczną na zewnątrz.

Ekologia

Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń możliwa dzięki systemowi monitoringu powietrza umożliwia dokładne wdrożenie działań poprawy jakości środowiska, co powinno dać pozytywny impuls dla mieszkańców do proekologicznego działania na rzecz lokalnego środowiska.

Lokalne dane

Nawet najdroższy system pomiarowy mierzy poziom zanieczyszczeń powietrza na ograniczonym obszarze, im większa liczba czujników tym większa szansa na dokładne zlokalizowanie źródeł zanieczyszczeń i możliwość zapobiegania niepożądanej ze zdrowotnego punktu widzenia niskiej emisji. Publikowane mapy będą tym dokładniejsze im więcej zostanie zainstalowanych czujników.

Kalibracja

Zainstalowane czujniki są kalibrowane u producenta, co najmniej raz na 6 miesięcy. Daje to użytkownikom pewność, że rejestrowane wyniki są wysoko precyzyjne, a urządzenia zawsze gotowe do pracy. Należy mieć jednak świadomość zawyżonych wyników szczególnie podczas mgły, co wynika z zasady działania czujników. Sesja kalibracyjna trwa 40 dni i realizowana jest latem i zimą.

Koszt

Projekt opiera się na wykorzystaniu sensorów laserowych zamiast drogich stacji referencyjnych - wykorzystywanych przez WIOŚ. Umożliwia to stworzenie rozległej sieci pomiarowej, za ułamek kwoty potrzebnej do utrzymania jednej stacji referencyjnej. Wskazania czujników mają jednak charakter informacyjny i lokalny, nie mogą być podstawą do ogłaszania alarmów smogowych.

Wyróżnia nas

Wygodne Rozwiązanie

Naszym celem jest, aby korzystanie z czujników było łatwe i przyjemne. Wyniki wyświetlane są w sposób przejrzysty i intuicyjny. Jeżeli chcesz żeby coś zmienić napisz do nas, informacje pomogą w lepszym dopasowaniu systemu do naszych potrzeb. Możliwe jest udostępnianie danych do wyświetlenia na nowych stronach czy dostosowanie serwisu do indywidualnych wymagań mieszkańców.

Łatwość rozbudowy

System zainstalowany na terenie miasta działa bezprzewodowo, także w oparciu o licencjonowane zakresy częstotliwości, dając praktycznie nieograniczony zasięg i możliwości rozbudowy. Urządzenia pomiarowe korzystają z wbudowanych akumulatorów i mogą być zasilane z baterii słonecznej. Nie wymagają specjalnej infrastruktury, jeżeli będzie zainteresowanie system może być rozbudowany o nowe czujniki.

Pewność Wyników

Ciągle udoskonalamy nasze produkty tak żeby były bardziej dokładne, a korzystanie z nich wygodne i dostępne dla wszystkich mieszkańców. Współpracujemy z naukowcami w celu kalibracji sensorów i zapewnienia ich wysokiej dokładności wskazań. Wyniki umieszczone na portalu są weryfikowane raz na dobę, dodatkowo jest wykonywany test porównawczy raz na 1 miesiąc oraz kalibracja czujnika raz na 6 miesięcy.

„Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach,

my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci".

Antoine de Saint-Exuper’ry (autor „Małego Księcia")

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w przypadku awarii systemu lub problemów technicznych